Współpraca z Globalworth Foundation

Fundacja Virtuosa, dzięki decyzji wspaniałego Partnera, jakim jest Fundacja Globalworth, poszerzy możliwości edukacji lekarzy oraz studentów uczelni medycznych
w Polsce w zakresie symulacji diagnostyki i leczenia interwencyjnego wad serca u dzieci. Potrzeby pacjentów oraz stały postęp stawiają przed lekarzami coraz wyższe wymagania. Utworzenie odpowiednio wyposażonej Pracowni Kardiologicznej Symulacji Medycznej w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, daje możliwość zwiększenia liczby przeszkolonych przyszłych lekarzy-pediatrów kardiologów, anestezjologów i innych specjalności z kilku do kilkudziesięciu rocznie. Doświadczenie zespołu Pracowni Interwencji Sercowo-Naczyniowej zapewni z kolei wysoką jakość przekazywanej wiedzy i doświadczenia.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 123.000 euro

Podziękowania podczas Koncertu Wielcy Artyści Małym Pacjentom

U/S MENTOR™
Wysokiej wierności symulator do treningu ultrasonografii

Ultrasonograf XPERIUS 2.0
 Do celów edukacyjnych

“Każdego roku około 4000 dzieci rodzi się
w Polsce z wro
dzoną wadą serca. Dlatego też Fundacja Globalworth postanowiła wnieść znaczący wkład w ten niezwykły projekt, który przyczyni się do ratowania i polepszania jakości życia dzieci z wadą serca. Fundacja Globalworth sfinansuje najważniejsze sprzęty symulacyjne w pierwszej
w Polsce Pracowni Kardiologicznej Symulacji Me
dycznej w Instytucie “Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”. To centrum szkoleniowe umożliwi specjalistom efektywniejsze leczenie dzieci, jak również zapewni nowe standardy edukacji studentom uczelni medycznych w Polsce. Pracownia będzie pełnić też rolę miejsca, w którym lekarze będą przygotowywać się do rozmów z rodzicami pacjentów”.
“Symulacja jako metoda edukacyjna skraca czas nabywania umiejętności medycznych. Dostępne symulatory pozwalają na dokładne odtworzenie warunków naturalnych, przez co wielokrotne wykonywanie stałych elementów na przykład kardiologicznych zabiegów interwencyjnych, staje się bardziej rutynowe. Ostatecznie zwiększa to precyzję, więc poprawia jakość leczenia dzieci. W Pracowni Kardiologicznej Symulacji Medycznej będą organizowane różne formy szkolenia oraz kontynuowane kursy w ramach realizowanego
w ramach PO WER „Programu wszechstronnego szkolenia w kardio
logii interwencyjnej u dzieci”.

Galeria